Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Jazzu i Muzyki Estradowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Harmonia „pop music” – Standardy kształcenia

Podstawowe pojęcia harmonii pop. Zagadnienia teoretyczne harmonii pop. Charakterystyka stylów i gatunków. Analiza muzyki filmowej na przykładzie literatury amerykańskiej. ¦rodki ekspresji. Systematyka akordów. Organizacja przebiegu muzycznego.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/