Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Jazzu i Muzyki Estradowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Dykcja i recytacja – Standardy kształcenia

Proces mówienia w kontek¶cie anatomii i fizjologii głosu. Artykulacja samogłoskowa i spółgłoskowa. Frazowanie, tonacja, modulacja głosu. Praca nad tekstem przeznaczonym do recytacji.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/