Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Jazzu i Muzyki Estradowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Technika nagłośnienia – Standardy kształcenia

Aparatura nagłaśniająca. Akustyczne podstawy techniki nagłaśniania. Wykorzystanie urządzeń nagłaśniających do budowania obrazu dźwiękowego wykonywanego utworu muzycznego. Realizacja nagłośnienia grup muzycznych o różnym profilu i składzie instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym w warunkach scenicznych. Konfiguracja systemu nagłośnieniowego w kontekście akustyki pomieszczenia oraz działania muzycznego.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/