Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Jazzu i Muzyki Estradowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Podstawy ¶piewu – Standardy kształcenia

Głos i warsztat wokalny w kontek¶cie praw fizjologii, anatomii i higieny. Oddychanie, emisja i artykulacja w ¶piewie. Zjawisko rezonansu. Repertuar wokalny. Technika wokalna w zastosowaniu do okre¶lonych gatunków i stylów.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/