Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Jazzu i Muzyki Estradowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Podstawy kompozycji i aranżacji – Standardy kształcenia

Warsztat kompozytorsko-aranżerski. Typy obsady instrumentalnej - combo, big-band, kwintet smyczkowy, orkiestra symfoniczna. Stylistyka i gatunki obsady instrumentalnej. Rozwijanie osobowości twórczej. Problemy formy, narracji, techniki i stylu kompozycji. Aranżacja komputerowa. Programy komputerowe jako narzędzia docelowe muzyki. Playback instrumentalny. Barwy naturalne i syntetyczne. Program Musical Instrument Digital Interface jako narzędzie pisania nut.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/