Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Jazzu i Muzyki Estradowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Instrumentoznawstwo i propedeutyka instrumentacji – Standardy kształcenia

Budowa, brzmienie, skale i rejestry instrumentów - ich zapis w partyturze. Grupy instrumentów. Specyfika big-bandu i orkiestry symfonicznej w kontek¶cie poszczególnych grup instrumentów. Zasady budowy wielogłosowej struktury instrumentalnej w układach horyzontalnych i wertykalnych.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/