Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Jazzu i Muzyki Estradowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Kształcenie słuchu – Standardy kształcenia

Rozwijanie sprawności słuchowej. Czytanie nut głosem. Identyfikacja zjawisk muzycznych w oparciu o materiał dźwiękowy tradycyjnych instrumentów klawiszowych i orkiestrowych oraz dźwięki syntetyzowane elektronicznie. Analiza i klasyfikacja zjawisk dźwiękowych. Pobudzanie świadomego słyszenia - wrażliwości na elementy muzyki: melodykę, rytm, metrum, tempo, dynamikę i barwę.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/