Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Jazzu i Muzyki Estradowej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Podstawy big-bandu/chóru – Standardy kształcenia

Duży zespół instrumentalny zawieraj±cy sekcje tr±bek, puzonów, saksofonów i sekcję rytmiczn±. Warsztat instrumentalny w kontek¶cie elementów dzieła muzycznego - rytmika, artykulacja, dynamika, frazowanie. Czytanie a vista. Repertuar na różne składy instrumentalne. Realizacja prób i wykonań kompozytorskich i aranżerskich. ¦piew chóralny. Praca pod kierunkiem dyrygenta nad wybranymi utworami literatury chóralnej jazzowej i gatunków pokrewnych.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/